top of page

ACADEMIC HALF DAY
 MAY 2022 - GI

May 3, 2022

May 3, 2022

9:30 - 10:15 – NAFLD/NASH (Dr. Han)

10:15 - 11: 00 – Complications of cirrhosis/portal HTN, part 1 (Dr. Fallon)

11:00 - 11:30 – Break

11:30 - 12:15 – Complications of cirrhosis/portal HTN, part 1 (Dr. Fallon)

May 10, 2022

May 10 2022

9:30 - 10:15 – Dysphagia (Dr. Narang)

10:15 - 11: 00 – Autoimmune/cholestatic liver disease (Dr. Nathan)

May 17, 2022

May 17, 2022

9:30 - 10:15 – GI bleeding (Dr. Gomez)

10:15 - 11: 00 – Treatment of adult obesity/bariatric surgery (Dr. Landin)

11:00 - 11:30 – Break

11:30 - 12:15 – Gallbladder disease (Dr. Nelson)

May 24, 2022

May 24, 2022

9:30 - 10:15 – Pancreatitis (Dr. Liu)

10:15 - 11: 00 – Hepatitis B (Dr. Wong) 

11:00 - 11:30 – Break

11:30 - 12:15 – Inflammatory bowel disease (Dr. Zucker)

May 31, 2022

May 31, 2022

9:30 - 10:15 – Alcoholic liver disease (Dr. Nevah)

10:15 - 11: 00 – Test 

11:00 - 11:30 – Break

11:30 - 12:15 – Test Review (Dr. Harper)

bottom of page